Buzzer | بازر

———————————————————————————-

Buzzer | بازر وسیله ای است که می‌تواند سیگنال های صوتی را به صدا تبدیل کند. معمولاً با ولتاژ DC کار می کند. به طور گسترده ای در بازر هشدار، رایانه، چاپگر و سایر تجهیزات الکترونیکی به عنوان دستگاه صوتی استفاده می‌شود.

بازر‌ها به دو دسته بازر پیزوالکتریک و الکترومغناطیسی تقسیم می شوند. با حرف “H” یا “HA” در مدار نشان داده می‌شوند. با توجه به طراحی و کاربردهای مختلف، بازر می تواند صداهای مختلفی مانند موسیقی، آژیر، زنگ هشدار و بازر برق را منتشر کند.

مشاهده همه 5 نتیجه

اسکرول به بالا